läkemedel

ABUFENE 400 mg

Generisk läkemedel i den terapeutiska klassen: Gynekologi
Aktiva ingredienser: Beta-alanin
laboratorium: Bouchara-Recordati

tablett
Box av 30
Alla former

indikation

Används i heta blinkar av klimakteriet.

Dosering ABUFENE 400 mg Tablet Box med 30

Doseringen är 1 till 2 tabletter dagligen. Denna dos kan utan nackdel ökas till 3 tabletter per dag om det behövs.

Läkemedlet kommer att administreras i perioder av 5 till 10 dagar tills heta blinkar stoppas.

När de återkommer, blir en ny läkemedelsbehandling nödvändig under samma period.

Eftersom ingen missbruk observeras kan behandlingen förlängas under hela perioden av kliniska vasomotoriska störningar, utan begränsning av varaktighet.

Mot indikationer

Överkänslighet mot beta-alanin eller något av tablettens hjälpämnen.

· Överkänslighet eller intolerans mot gluten på grund av närvaron av vetestärkelse (gluten).

Abufene biverkningar

Mycket sällsynta fall av övergående parestesi, som oftast finns i extremiteterna i lemmarna, har rapporterats.

Hudreaktioner (klåda, utslag) observeras exceptionellt.

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel