läkemedel

ACEBUTOLOL RATIOPHARM 200 mg

Generisk läkemedel i den terapeutiska klassen: Kardiologi och angiologi
Aktiva ingredienser: Acebutolol
laboratorium: Ratiopharm Gmbh

Belagd tablett
Box av 90
Alla former

indikation

· Hypertoni

· Profylax av stress angina attacker.

· Långtidsbehandling efter hjärtinfarkt (acebutolol minskar risken för återkommande hjärtinfarkt och dödlighet, särskilt plötslig död).

· Behandling av vissa rytmiska störningar: supraventrikulär (takykardier, fladdrar och förmaksflimmer, kardiallakykardi) eller ventrikulär (ventrikulär extrasystol, ventrikulär takykardi).

Dosering ACEBUTOLOL RATIOPHARM 200 mg belagd tablettlåda med 90

· Hypertoni:
Den vanliga dagliga dosen av acebutolol är 400 mg, som administreras antingen i en enda dos varje morgon (400 mg) eller i två doser, en på morgonen och en på kvällen.
Denna dos kan ökas vid allvarlig arteriell hypertension.

· Profylax av angina attacker i stress, takyarytmier:
Den dagliga dosen kan variera från 400 till 800 mg (600 mg i genomsnitt), med början med lägsta dos och anpassning, i steg, av den kliniska dosen eller elektrokardiogrammet.

· Långtidsbehandling efter hjärtinfarkt: behandlingen med acebutolol bör inledas företrädesvis mellan den tredje och den 21: e dagen efter det akuta infektionsfelet: dosen är 2 tabletter per dag, i två tar.

Mot indikationer

Detta läkemedel får aldrig användas i följande fall:

· Astma och obstruktiv kronisk bronkopneumopati, i deras svåra former.

Hjärtsvikt som inte kontrolleras av behandlingen.

· Kardiogen chock

· Icke-parade andra och tredje graders atrioventrikulära block.

· Angor av Prinzmetal (i rena former och monoterapi).

· Sinus sjukdom (inklusive syndoatriska blocket).

· Bradykardi (<45-50 slag per minut).

· Fenomen av Raynaud och perifer artärsjukdom, i deras svåra former.

· Obehandlat feokromocytom.

· Hypotension.

· Överkänslighet mot acebutolol.

· Anafylaktisk reaktionshistoria.

· Amning

· Kombination med floctafenin (se avsnittet Interaktioner med andra läkemedel och andra interaktioner ).

Biverkningar Acebutolol Ratiopharm

kliniskt

De vanligaste rapporterade:

· Asteni,

· Kylning av ändarna,

· Bradykardi, allvarlig om någon,

· Matsmältningsbesvär (gastralgi, illamående, kräkningar),

· Hjälplöshet

Mycket mindre ofta:

· Fördröjning av atrioventrikulär ledning eller intensifiering av ett befintligt atrioventrikulärt block,

Hjärtsvikt

· Blodtrycksfall,

· Bronkospasm,

· Hypoglykemi,

Raynauds syndrom

· Förstärkning av en befintlig intermittent claudikation,

· Olika hud manifestationer inklusive psoriasiform hudutslag eller förvärring av psoriasis (se Varningar och försiktighetsåtgärder ).

exceptionellt:

· Pneumonit av immunallergärt ursprung

biologiskt

I sällsynta fall har det varit möjligt att observera utseendet av antinucleära antikroppar som endast exceptionellt åtföljer kliniska manifestationer såsom lupus syndrom och cede vid slutet av behandlingen.

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel