läkemedel

ACEBUTOLOL WINTHROP 200 mg

Generisk läkemedel i den terapeutiska klassen: Kardiologi och angiologi
Aktiva ingredienser: Acebutolol
laboratorium: Winthrop Medicines

Filmdragerad tablett
Box av 30
Alla former

indikation

- Hypertoni.
- Profylax av stressanginattacker.
- Långtidsbehandling efter hjärtinfarkt (acebutolol minskar risken för återkommande och dödlighet i hjärtinfarkt, särskilt plötslig död).
- Behandling av vissa rytmiska störningar: supraventrikulär (takykardier, fladder och förmaksflimmer, kardialt takykardi) eller ventrikulär (ventrikulär extrasystol, ventrikulär takykardi).

Dosering ACEBUTOLOL WINTHROP 200 mg filmdragerad tablettruta med 30

- Hypertension: Den vanliga dagliga dosen av acebutolol är 400 mg, som ska administreras antingen i en enstaka dos varje morgon (en dos på 400 mg) eller i två doser, en på morgonen och en på kvällen.
Denna dos kan ökas vid allvarlig arteriell hypertension.
- Profylax av angina attacker i stress, takyarytmier: Den dagliga dosen kan variera från 400 till 800 mg (600 mg i genomsnitt). börjar med den lägsta dosen och anpassar dosen i steg med kliniska eller elektrokardiogram.
- Långtidsbehandling efter hjärtinfarkt: behandlingen med acebutolol bör inledas företrädesvis mellan den 3: e och den 21: a dagen efter det akuta infektionsfelet: dosen är 2 tabletter vid 200 mg per dag, i två tar.

Mot indikationer

Kontra anges:
Detta läkemedel får aldrig användas i följande fall:
- överkänslighet mot acebutolol,
- Astma och obstruktiv kronisk bronkopneumopati, i deras svåra former,
hjärtsvikt som inte kontrolleras av behandling
- kardiogen chock
- Atrioventrikulära block i den andra och tredje graden som inte är parade,
- Prinzmetals angina (i rena former och monoterapi)
- sinus sjukdom (inklusive sinoatriala blocket)
- bradykardi (<45-50 slag per minut),
- Raynauds fenomen och perifera artärsjukdomar, i deras svåra former,
- obehandlat feokromocytom,
hypotension,
- Anafylaktisk reaktion,
- amning: vid behandling med acebutolol är amning kontraindicerat på grund av en viktig passage i mjölken,
- kombination med floctafenin, sultoprid (se interaktioner).
På grund av närvaron av laktos är detta läkemedel kontraindicerat vid medfödd galaktosemi, glukos-galaktosmalabsorptionssyndrom eller laktasbrist.
REKOMMENDERAS inte:
Detta läkemedel rekommenderas INTE när det kombineras med amiodaron (se interaktioner).

Biverkningar Acebutolol Winthrop

- Den vanligaste rapporteringen:
. asteni,
. kylning av ändarna,
. bradykardi, allvarlig om någon,
. matsmältningssjukdomar (gastralgi, illamående, kräkningar),
. impotens.
- Mycket mer sällan:
. saktar av atrioventrikulär ledning eller intensifiering av ett befintligt atrioventrikulärt block,
. hjärtsvikt,
. blodtrycksfall,
. bronkospasm,
. hypoglykemi,
. Raynauds syndrom,
. försämring av befintlig intermittent claudication,
. olika hud manifestationer inklusive psoriasiform utbrott eller förvärring av psoriasis (se försiktighetsåtgärder för användning).
- Exceptionellt:
pneumonit av immunallergärt ursprung.
PÅ BIOLOGISK PLAN :
I sällsynta fall har det varit möjligt att observera utseendet av antinucleära antikroppar som endast exceptionellt åtföljer kliniska manifestationer såsom lupus syndrom och cede vid slutet av behandlingen.

Populära Inlägg

Kategori läkemedel, Nästa Artikel