Vit tinea: symptomen

Symptomen på vit angina är förekomsten av en inflammation täckt med en vitaktig beläggning på baksidan av halsen. Denna beläggning kan vara mer eller mindre omfattande och täcka ytan på tonsillerna eller endast delar.

Andra talrika symptom kan indikera angina eller vara associerade med det:

 • Fever mer eller mindre hög (främst för bakteriell angina).
 • Frossa.
 • Huvudvärk och kroppssmärtor.
 • Hosta (speciellt för viral angina).
 • Smärtsam sväljning som kan förhindra att äta normalt.
 • Svalg hals, speciellt vid sväljning.
 • Hög röst.
 • Svullna tonsiller.
 • Svullna körtlar i nacken.
 • Allmän trötthet.
 • Dålig andedräkt.
 • Nasal urladdning, tecken på konjunktivit ...

Symtomen är uppenbarligen inte alla närvarande samtidigt, och beror på patientens ålder och det smittsamma medlet som är ansvarigt för sjukdomen.

Inför dessa symptom, för att differentiera typen av smittämne involverade, kan läkaren utföra ett snabbdiagnostisk test (RDT), då kommer det att vara möjligt att veta om det är en viral angina eller en bakteriell angina (i detta fall är RDT positiv om det är strep hals).

Du vill reagera, ge ditt vittnesbörd eller ställa en fråga? Se dig i vår ENT FORUM eller en läkare svarar dig!
Gonorré: Orsakerna Tidigare Artikel

Gonorré: Orsakerna

Hepatit C: behandlingar Tidigare Artikel

Hepatit C: behandlingar

Populära Inlägg