Koloncancer: Källor och anteckningar

- Inca, webbplats sedd i 2016.

- Studie om förseningen i hanteringen av kolon och prostatacancer i flera regioner i Frankrike år 2012, Inca, juni 2013.

- Magsäckvecka. "Colorectal cancerhastighet stiger bland yngre människor: Forskare tycker att cancer är mer avancerad hos de som diagnostiserats före 50 år." Science. ScienceDaily, 24 maj 2016.

Xiaoyun Liang et al. Metabolisk fenotyp och risk för kolorektal cancer i normala postmenopausala kvinnor. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, Januari 2017

- Nupur Bhattacharya et al. Normalisering av mikrobiotainducerad retinoinsyrabrist skyddar stimulerande CD8-T-cellmedierad immunitet i kolorektal cancer. Immunitet, augusti 2016

Författare: Sylvie Charbonnier och Dr Nicolas Evrard.
Expertkonsult: Pr Olivier Bouché, gastroenterolog och matsmältnings onkolog vid Universitetssjukhuset i Reims, koordinator för den ambulatoriska medicinenheten.

Hemofili: Familjundersökningen Tidigare Artikel

Hemofili: Familjundersökningen

Hypotension: behandlingar Tidigare Artikel

Hypotension: behandlingar

Populära Inlägg