Preventivmedel: att komma ihåg

Här är viktig information att komma ihåg att göra rätt val och välja det preventivmedel som passar dig och som är anpassat till din situation:

  • Förebyggande metoder är många, mer eller mindre effektiva; De måste anpassas till kvinnans ålder, oavsett om hon har barn eller inte, till paris och allaas sexuella vanor.
  • Manliga och kvinnliga kondomer är giltiga för alla, du måste läsa instruktionerna för användning, var uppmärksam på nagelslag.
  • Piller är många, det kommer alltid att finnas en anpassad till varje kvinna.
  • IUD används lättare för kvinnor som redan har barn.
  • De definitiva metoderna för vasektomi hos män och tubal ligering hos kvinnor måste noga övervägas innan de utförs.
  • Det är bättre att undvika att använda naturliga metoder som ett medel mot preventivmedel, de är inte särskilt effektiva jämfört med andra.
  • Endast kondomer, under sex, skyddar mot STD.

Vill du dela, dela med dig av din erfarenhet eller behöver råd? Utnämning i vår FORUMS preventivmedel, STD, sexualitet eller en läkare svarar dig!

Källa: Gynekologins generaldirektör, Fransk National College of Gynecologists Obstetricians, Eyrolles, 2013.

Abortpiller: vilka steg att följa? Tidigare Artikel

Abortpiller: vilka steg att följa?

Abortpiller: hur går det? Tidigare Artikel

Abortpiller: hur går det?

Populära Inlägg