Diabetes: källor och anteckningar

- Diabetesfaktur nr 312, september 2006, WHO.

- Förvaltning av diabetes. Diabetes typ 1 hos vuxna. Guide - Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar, långtidsvård, HAS, maj 2006.

- Drogbehandling av typ 2-diabetes (aktualisering) - Professionell rekommendation, Afssaps-HAS, november 2006.

- Läkemedelsstrategi för glykemisk kontroll av typ 2-diabetes, rekommendation för klinisk övning, Haute Autorité de Santé, januari 2013.

Atopisk dermatit: källor och anteckningar Tidigare Artikel

Atopisk dermatit: källor och anteckningar

Borderline personlighet: och entourage? Tidigare Artikel

Borderline personlighet: och entourage?

Populära Inlägg