Anal fissur: Orsakerna

Vi pratar mer om riskfaktorer än orsaker. I själva verket kan förekomsten av en analfissur gynnas av vissa riskfaktorer:

  • Upprepade anfall av förstoppning: det är när man tvingar evakueringen av hårda avföring att analkanalen kan erodera och generera en spricka. Om vi ​​tenderar att vara förstoppade, måste vi hitta lösningar för att undvika att vara för förstoppade.
  • Graviditet och förlossning: vävnaderna svagas något under denna period, med frekventare transitförändringar.
  • Hemorrojder kan orsaka en sekundär spricka, vid allvarlig kris.
  • Ålder: Barn från 6 månader till 2 år lider ofta av analfissurer på grund av den fortfarande korta och ömtåliga analkanalen. Hos de äldre är analfissuren mer relaterad till ett problem med vaskulärisering av ankanalets vägg, orsakad av åldring.
  • Vissa kroniska inflammatoriska sjukdomar, som Crohns sjukdom, kan främja förekomsten av en analfissur.

OBS: I motsats till populär tro påverkar sexuellt bruk av sodomi inte sprickorna annaler, som ges till att träna med några försiktighetsåtgärder.

Paranoia: behandlingar Tidigare Artikel

Paranoia: behandlingar

Genital herpes: praktisk rådgivning Tidigare Artikel

Genital herpes: praktisk rådgivning

Populära Inlägg