kramp

Huruvida idrottaren är hög nivå eller söndag är det inte immun mot en kram: en ofrivillig kontraktion av muskeln, smärtsam, som varar några ögonblick och det är ofta möjligt att passera försiktigt sträcker sig muskeln.

För att bättre förhindra dessa kramp är det absolut nödvändigt att vara välhydrerad, skimp inte på uppvärmning före träning och sträcker musklerna i slutet av varje träningspass. Den utrustning och sportutrustning som används måste anpassas. Det är viktigt att inte spända på en rörelse, alltid hitta rätt position.

En kontraherande muskel tillåter rörelse; han behöver syre för att fungera ordentligt, annars är han i anoxi (inte tillräckligt med syre). Kramperna beror på ofrivillig sammandragning av en eller flera muskler som tillhör samma grupp (säkerställer samma rörelse). Denna plötsliga och intensiva sammandragning av muskeln kan bero på flera orsaker.

Kramper kan inträffa när som helst på dagen, vanligare efter fysisk ansträngning eller ibland utan ansträngning innan ... De kan vara resultatet av en brist på järn, magnesium, kalcium eller andra men också en överdriven efterfrågan på muskeln.

Dålig andedräkt: orsakerna Tidigare Artikel

Dålig andedräkt: orsakerna

Tinnitus: Behandlingar Tidigare Artikel

Tinnitus: Behandlingar

Populära Inlägg