Antagande: Två former av adoption

I Frankrike finns det två former av adoption:

1 - Plenarsamling
Med denna form av adoption, oåterkallelig, bryter det adoptiva barnet definitivt banden med sin familj av ursprung. Han förvärvar fransk nationalitet, namnger sina adoptivföräldrar och har samma rättigheter och skyldigheter som ett legitimt barn.

Barnen som antas för fullständig adoption är statens avdelningar, barn utan familjer vars sociala bistånd är ansvarigt, barn vars föräldrar har samtyckt till adoption och barn som förklarats övergivna av ett barn. rättsligt beslut.

Barnet måste i princip vara under 15 år.

2 - Enkel adoption
Till skillnad från full adoption kan barnet bibehålla band med sin familj av ursprung och behålla sitt ursprungliga namn tillsammans med hans adoptivföräldrar. Han kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter som ett legitimt barn. I sällsynta fall kan en enkel adoption antas av domstolen.

Barn som antagits för enkel adoption är som för fullständig adoption barn under 15 år, men även minderåriga över 15 år, eller till och med vuxna.

Domen

Efter att ha erhållit godkännande och barnet är i familjen, måste en ansökan göras till tingsrätten eller åklagaren som kommer att utfärda den slutliga adoptionsdomstolen efter undersökning av ärendet. Domstolen har högst sex månader för att utföra kontrollerna. Domen görs i öppen domstol.

Upptäcka dövhet hos nyfödda Tidigare Artikel

Upptäcka dövhet hos nyfödda

Förhållandet med bröderna och systrarna Tidigare Artikel

Förhållandet med bröderna och systrarna

Populära Inlägg