Fruktos: fruktosintolerans

Fruktosintolerans är en ärftlig sjukdom på grund av brist på ett enzym: fruktos-1-fosfat aldolas.

Denna metaboliska sjukdom kännetecknas av kräkningar, anorexi, apati, stunting, hepatomegali (dvs. en fettlever).

Den massiva intag av fruktos hos dessa människor kan leda till stor levernedbrytning med förekomsten av hepatocellulär insufficiens, hemorragisk syndrom och gulsot.

Ett blodprov skulle visa postprandial hypoglykemi, hypoproteinemi, förlängd koaguleringstid, förhöjda levertransaminaser och bilirubin, .... vilket indikerar större försämring av leverfunktionen.

Leverfel associeras med nedsatt njurfunktion med bland annat biologiska tecken närvaron av glukos och fruktos i urinen.

Klassiskt sett är ett barn med fruktos-1-fosfat aldolasbrist en hälsosam baby så länge han ammar eller ammar.

Från början av matdiversifieringen, med införandet av frukt, honung eller grönsaker eller bordsocker, ... innehållande fruktos har barnet symtom på matintolerans.

Han har ofta en aversion mot livsmedel som innehåller fruktos och om föräldrar inte tvingar dem att "äta allt", kan diagnosen försenas.

Den deficenta enzymgenen är känd. Det kan undersökas för att diagnostisera sjukdomen.

Behandlingen består av fullständigt avlägsnande av fruktos, sorbitol och sackaros från kosten och för livet. Från det ögonblicket försvinner tecknen på lever- och njurinsufficiens om några dagar.

Bra att veta: mat utan karbohydrater

Vill du reagera, dela din erfarenhet eller ställa en fråga? Se dig i vår FORUM Nutrition eller en läkare svarar dig.

Att läsa också:

> Matallergi
> Glutenintolerans (celiac sjukdom)
> Laktosintolerans
> Allergi till mjölk
> Allergi mot mjölk hos barn
> Matallergi hos barn

kalorier Tidigare Artikel

kalorier

Vilken diet för diabetes? Tidigare Artikel

Vilken diet för diabetes?

Populära Inlägg