Barnomsorg: Föräldrapenna

Det är en struktur som skapas och förvaltas av barnens föräldrar: Var och en förbinder sig att ägna flera timmar i veckan till receptionen och uppvakningen av de små. Barn (upp till 20) är inrymda i hel eller deltid. Detta vårdform kräver ett verkligt engagemang. Anställda yrkesverksamma inom barndomen bidrar regelbundet till föräldrar. Ett fast team av proffs är också närvarande varje dag.

Priserna är baserade på mängden familjeinkomst och föräldrarnas deltagartid.

Den oberoende mödrarassistenten

En godkänd mammassistent är en professionell som har fått 120 timmars träning; Det övervakas regelbundet av en barnsjuksköterska och en socialarbetare. Denna typ av vård har fördelen att bevara en sken av familjekoconen; Det är emellertid ibland svårt att hitta rätt person, den som är helt betrodd. Orsak är ofta den bästa garantin för allvar. PMIs eller Rams kommer att ge dig en lista över alla godkända barnassistenter i din avdelning.

Det första mötet är viktigt. tveka inte att ställa frågor, observera hans sätt att vara med ditt barn ... och besöka honom oväntat. Det är det bästa sättet att se hur hon jobbar och bor varje dag.

Valet görs, det är viktigt att skapa ett kontrakt. Pajemploi-tjänsten tar hand om lönesnitten.

Våld i skolan: Det våldsamma barnet Tidigare Artikel

Våld i skolan: Det våldsamma barnet

Förskola: Den första dagen Tidigare Artikel

Förskola: Den första dagen

Populära Inlägg