Idrottsfot: Källor och anteckningar

- Artikelnummer 87: Bakteriella och mykotiska hudinfektioner, Pilly - ECN-preparat - Artikel 87 - College of University of Infectious and Tropical Diseases.
- Idrottsfot, Behaga dig väl med mediciner tillgängliga utan recept, AFSSAPS, juni 2009.

Författare: Joel Ignasse, Dr. Nicolas Evrard och Dr. Ada Picard.

Gastroøsofageal reflux och hiatal bråck: behandlingar Tidigare Artikel

Gastroøsofageal reflux och hiatal bråck: behandlingar

glaukom Tidigare Artikel

glaukom

Populära Inlägg