Höftprotes: Protesen

Höftprotesen består av 2 delar: ett lårben och ett acetabulum. Dessa delar kommer att ersätta de defekta bendelarna i höftleden. De är gjorda av mycket starka material och slitstarka. De hålls ofta på plats i flera år (10 år och äldre).

När höftledet förstörs som helhet är det en total höftprotes som sätts på plats.

För frakturer i lårhalsen används vanligtvis bara ett femoralt huvud.

interventionen


Det kommer att föreslås när skador på höften orsakar betydande smärta som begränsar patientens aktiviteter och orsakar impotens som är tillräcklig för att minska livskvaliteten eller under en bruten nacke i femur hos en äldre person.

Efter eliminering av eventuella kontraindikationer till ingreppet, kommer patienten att köras på.

Detta kirurgiska ingrepp är välkodifierat, komplikationerna är sällsynta.

Efter operationen finns risken för tromboflebit och lungemboli (bildning av blodproppar i venerna som kan migrera till lungorna) och antikoagulantia kommer att förskrivas för att begränsa dessa risker.

Om båda höfterna ska köras på, väljer kirurgen att använda den mest skadade ena först; Den andra operationen kommer att ske när allt är tillbaka i ordning.

Meniskoperation: själva operationen Tidigare Artikel

Meniskoperation: själva operationen

koloskopi Tidigare Artikel

koloskopi

Populära Inlägg