Trakeit: Symptom

Som det står ovan är symptomen på en tracheit huvudsakligen en hosta, och mer exakt en torr hosta, fortfarande kallad irriterande. Det är verkligen irritationen av slemhinnan i luftstrupen som härrör från denna hosta.

Denna hosta är svår att undertrycka, att kontrollera, vilket kan inträffa under dagen eller på natten.

Ett annat symptom kan vara smärta (speciellt vid hosta) i luftstrupen-regionen ... andningsfoder är så "rå" att det gör ont. Det är sällsynt att luftstrupen är inflammerad, ofta påverkar denna inflammation också bronkial slemhinna eller larynit (laryngit). I det här fallet uppträder andra symtom, till exempel en trasig röst vid laryngit.

När dessa symtom varar mer än 3 veckor kallas kronisk trakeit.

Det finns faktiskt två typer av trakeit:
Akut tracheit kännetecknas av halsvärk och hosta i flera dagar. Generellt är dess utveckling godartad och utan följd: i allmänhet läker en akut tracheit spontant.

Tracheit sägs vara kronisk när symtomen kvarstår under tre veckor. Om hosta kvarstår över tiden, kommer det att bli nödvändigt att utföra ytterligare test för att verifiera orsaken till denna kroniska inflammation i luftröret för att ingripa med lämplig behandling.

Katarakt: Källor och anteckningar Tidigare Artikel

Katarakt: Källor och anteckningar

Graves sjukdom: behandlingar Tidigare Artikel

Graves sjukdom: behandlingar

Populära Inlägg