Trakeit: Behandlingar

Generellt botar akut tracheit spontant inom några dagar utan att man behöver ingripa med behandlingen.

När det blir torrt blir frekvent och irriterande host besvärlig, kan antitussiva läkemedel lindra symtomen. Antiinflammatoriska läkemedel kan vara effektiva vid lugnande inflammation i luftrörets foder. Vid bakteriell superinfektion kan antibiotika administreras.

Vissa hygienåtgärder kan främja en korrekt utveckling av akut trakeit.
Om en patient är rökare är det viktigt att sluta röka helt i händelse av trakeit. Tobak ytterligare irriterar luftvägarna och kommer bara att förvärra tillståndet av trakeal inflammation. Det är också tillrådligt att ventilera rummen, för att luftfuktas och för att undvika dammiga och rökiga platser.

För att lindra hosta är det också lämpligt att hydrera väl. Naturläkemedel kan lindra hosta och lindra halsirritation, såsom infusioner eller varm mjölk med honung.

Om värmen förvärras eller överstiger flera veckor, måste du rådfråga en allmänläkare eller ENT-specialist eller pneumolgue trots dessa åtgärder. Innan vi ingriper med den mest lämpliga behandlingen kommer vi att granska för att identifiera orsaken till kronisk hosta och om det verkligen är trakeit.

Leukemi: ett patienters vittnesbörd Tidigare Artikel

Leukemi: ett patienters vittnesbörd

Laryngit: källor och anteckningar Tidigare Artikel

Laryngit: källor och anteckningar

Populära Inlägg